Contentbureau
voor mens en omgeving

Pantarein ontwikkelt hoogwaardige content binnen de domeinen leefmilieu, publieke ruimte, technologie en wetenschap. We werken voor overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen, studiebureaus en ngo's. Met ons team van wetenschappers, taalkundigen, communicatie-experts en vormgevers zijn we uniek in Vlaanderen.

Nieuwe website Sigmaplan online

Door de klimaatopwarming en de zeespiegelstijging wordt een goede bescherming tegen overstromingen in de toekomst alleen maar belangrijker. En die bescherming levert ons allerlei voordelen op: knappe en nuttige riviernatuur, kilometerslange wandel- en fietspaden aan het water, een gezonde en mooie leefomgeving … Alle aspecten van het veelzijdige Sigmaplan zijn voortaan verzameld op een gloednieuwe website van onze hand.

Lees meer

Gezocht: innovatieve bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland

Tot 30 juni 2017 kunnen innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland een subsidieaanvraag indienen bij CrossRoads, een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Pantarein verzorgt de communicatie van CrossRoads.

Lees meer

Ecosysteemdiensten zichtbaar maken, hoe doe je dat?

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzocht hoe je concreet aan de slag kunt gaan met de diensten die onze ecosystemen leveren. Pantarein vatte de resultaten samen in een toegankelijk rapport, het Natuurrapport 2016.

Lees meer
Voor bedrijven, overheidsdiensten en andere organisaties maken we print en online publicaties met een visie. We hebben onder meer zo'n 15 magazines in portefeuille.
Uw wetenschappelijk werk verdient een boeiende rapportering, uw beleid een helder plan. Wij maken bevattelijke publicaties over moeilijkere thema’s.
Doeltreffende communicatie vertrekt altijd vanuit inhoud. Wij tekenen samen met u uw strategie en communicatieplan uit, en realiseren vervolgens wat we u adviseren.

Nieuws

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België