Contentbureau
voor mens en omgeving

Pantarein ontwikkelt hoogwaardige content binnen de domeinen leefmilieu, publieke ruimte, technologie en wetenschap. We werken voor overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen, studiebureaus en ngo's. Met ons team van wetenschappers, taalkundigen, communicatie-experts en vormgevers zijn we uniek in Vlaanderen.

Gezocht: innovatieve bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland

Tot 30 juni 2017 kunnen innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland een subsidieaanvraag indienen bij CrossRoads, een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Pantarein verzorgt de communicatie van CrossRoads.

Lees meer

Ecosysteemdiensten zichtbaar maken, hoe doe je dat?

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzocht hoe je concreet aan de slag kunt gaan met de diensten die onze ecosystemen leveren. Pantarein vatte de resultaten samen in een toegankelijk rapport, het Natuurrapport 2016.

Lees meer

Brochure zet nieuw ruimtebeleid in de kijker

Eind 2016 keurde de Vlaamse Regering het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Pantarein realiseerde een vlotte brochure om de doelen van het nieuwe beleid uit de doeken te doen.

Lees meer
Voor bedrijven, overheidsdiensten en andere organisaties maken we print en online publicaties met een visie. We hebben onder meer zo'n 15 magazines in portefeuille.
Uw wetenschappelijk werk verdient een boeiende rapportering, uw beleid een helder plan. Wij maken bevattelijke publicaties over moeilijkere thema’s.
Doeltreffende communicatie vertrekt altijd vanuit inhoud. Wij tekenen samen met u uw strategie en communicatieplan uit, en realiseren vervolgens wat we u adviseren.

Nieuws

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België