Contentbureau
voor mens en omgeving

Pantarein ontwikkelt hoogwaardige content binnen de domeinen leefmilieu, publieke ruimte, technologie en wetenschap. We werken voor overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen, studiebureaus en ngo's. Met ons team van wetenschappers, taalkundigen, communicatie-experts en vormgevers zijn we uniek in Vlaanderen.

VITO zet innovatieve ontwikkelingen van 2016 in de kijker

Elk jaar blikt VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, in haar jaarverslag terug op de nieuwste innovatieve ontwikkelingen, opgestarte projecten en de opvallendste bezoeken en events, aangevuld met sprekende cijfers. Recent publiceerde VITO het jaarverslag van 2016, geschreven door Pantarein.

Lees meer

Jaarrapport Verkeerscentrum: “Avondfiles fors gegroeid”

Het personeelsblad MOWmag doet het reilen en zeilen in het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) uit de doeken. Onlangs publiceerde het Verkeerscentrum haar jaarrapport 2016. Conclusie van het verslag: “De avondfiles op snelwegen zijn fors gegroeid.”  

Lees meer

Pantarein werkt totaalconcept uit voor OVAM.link

OVAM.link is de publicatie waarmee de OVAM driemaal per jaar communiceert naar haar professionele doelgroepen, gaande van lokale besturen en notarissen tot bedrijven, federaties, verenigingen, ngo’s en kennisinstellingen. Die partners komen in de artikels veelvuldig aan het woord, waarbij de nadruk ligt op het verhaal en de mens achter een project of een beleidsmaatregel.

Lees meer
Voor bedrijven, overheidsdiensten en andere organisaties maken we print en online publicaties met een visie. We hebben onder meer zo'n 15 magazines in portefeuille.
Uw wetenschappelijk werk verdient een boeiende rapportering, uw beleid een helder plan. Wij maken bevattelijke publicaties over moeilijkere thema’s.
Doeltreffende communicatie vertrekt altijd vanuit inhoud. Wij tekenen samen met u uw strategie en communicatieplan uit, en realiseren vervolgens wat we u adviseren.

Nieuws

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België