Contentbureau
voor mens en omgeving

Pantarein ontwikkelt hoogwaardige content binnen de domeinen leefmilieu, publieke ruimte, technologie en wetenschap. We werken voor overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen, studiebureaus en ngo's. Met ons team van wetenschappers, taalkundigen, communicatie-experts en vormgevers zijn we uniek in Vlaanderen.

40% van ons restafval is geen afval

Ambitieuze doelen en een aanpak op maat: dat zijn de pijlers van het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval. OVAM.link doet het nieuwe plan uit de doeken.

 

Lees meer

De Lijn en gemeenten: samen voor het klimaat

Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in Vlaanderen drastisch omlaag. In Op 1 Lijn Mag zoeken we uit hoe De Lijn daarbij kan helpen.  

 

Lees meer

Buitenkans doet openruimtebeleid uit de doeken

De Vlaamse Landmaatschappij draagt open ruimte een warm hart toe. Het dossier ‘Open ruimte’ in het nieuwe nummer van Buitenkans belicht diverse aspecten van het Vlaamse openruimtebeleid.

 

Lees meer
Voor bedrijven, overheidsdiensten en andere organisaties maken we print en online publicaties met een visie. We hebben onder meer zo'n 15 magazines in portefeuille.
Uw wetenschappelijk werk verdient een boeiende rapportering, uw beleid een helder plan. Wij maken bevattelijke publicaties over moeilijkere thema’s.
Doeltreffende communicatie vertrekt altijd vanuit inhoud. Wij tekenen samen met u uw strategie en communicatieplan uit, en realiseren vervolgens wat we u adviseren.

Nieuws

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België