Contentbureau
voor duurzaamheid en innovatie

Pantarein maakt hoogwaardige content over duurzaam ondernemen en innovatie. We werken voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Onze focus op duurzaamheid en ons team van exacte wetenschappers, content- en marketingstrategen, inhouse-redacteurs en designers maken ons uniek in de Vlaamse communicatiebranche.

Europees project rond klimaatadaptatie kiest Pantarein als communicatiepartner

Om ons te wapenen tegen de klimaatverandering hebben onze rivieren meer ruimte en meer natuur nodig. Het Europese LIFE-project SPARC investeert daarom in de aanleg van overstromingsgebieden en getijdennatuur in de Scheldevallei. Tegelijk wil het project het maatschappelijk draagvlak voor klimaatadaptatie vergroten. De projectpartners kozen voor Pantarein om de communicatie uit te rollen.

Lees meer

Minister Muyters neemt Vlaamse Wetenschapsagenda in ontvangst

Is er leven buiten de aarde? Hoe kunnen we onze privacy beschermen? Kunnen we ooit 150 jaar worden? Het zijn maar enkele van de 10.559 vragen die het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen (FWO) tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ verzamelde en bundelde tot de Vlaamse Wetenschapsagenda.

Lees meer

Beleid en beheer Schelde-estuarium ondergaat vijfjaarlijkse evaluatie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland aan een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. Die samenwerking werd geformaliseerd in een verdrag, dat elke vijf jaar wordt geëvalueerd. Het eerste evaluatierapport verscheen in 2013, vijf jaar na de inwerkingtreding van het verdrag. Dit jaar was de tweede evaluatie aan de beurt.

Lees meer
Voor bedrijven, overheidsdiensten en andere organisaties maken we print en online publicaties met een visie. We hebben onder meer zo'n 15 magazines in portefeuille.
Uw wetenschappelijk werk verdient een boeiende rapportering, uw beleid een helder plan. Wij maken bevattelijke publicaties over moeilijkere thema’s.
Doeltreffende communicatie vertrekt altijd vanuit inhoud. Wij tekenen samen met u uw strategie en communicatieplan uit, en realiseren vervolgens wat we u adviseren.

Nieuws

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België