Publishing

Voor bedrijven, overheidsdiensten en andere organisaties maken we print en online publicaties met een visie. We hebben onder meer zo'n 15 magazines in portefeuille. 

We focussen op belangrijke maatschappelijke domeinen, zoals mobiliteit, gebiedsontwikkeling, klimaat... Vernieuwende concepten, waarin vorm en inhoud elkaar versterken, vormen onze kracht. Het resultaat: solide publicaties met de nodige sérieux, die tegelijk uw lezers charmeren.

Zo doen we het

Samen met u zoeken we onderwerpen en dossiers die uw lezers aanbelangen. Onze redacteurs schrijven ze uit tot boeiende verhalen, onze studiedienst zorgt voor de stevige onderbouw die uw lezers verdienen - voorzien van de nodige facts and figures. Onze vormgever zit van meet af aan mee in het bad, zodat lay-out en tekst één uitnodigend geheel vormen. Onze projectleider zorgt voor een efficiënt traject, waarbij u zich volop betrokken voelt. Wat vinden uw lezers van uw huismagazine? Daar peilen we op regelmatige basis naar, zodat we uw communicatieproduct voortdurend kunnen verbeteren.

We maken onder meer:

- de Havenkrant die de inwoners van het havengebied Antwerpen informeert over de ontwikkelingen in hun regio

- VITO VISION, het B2B-blad van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

- Buitenkans, magazine over het platteland vandaag en morgen

- Op 1 Lijn, het blad van De Lijn voor steden en gemeenten

- OVAM.link, het B2B-magazine van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

- ...

Dit doen we ook

E-zines, websites, brochures, nieuwsbrieven, jaarverslagen …

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België