In heel Vlaanderen staat het grondwater laag. Water besparen is dus het devies. Hergebruik is steeds meer de norm. Ook uit afvalwater valt na zuivering heel wat nuttigs te halen, gaande van energie tot zeldzame grondstoffen zoals fosfor.

Fosfaat is een belangrijke bouwsteen voor ons DNA en een essentiële voedingsstof voor planten. Het is ook een noodzakelijk mineraal voor de productie van kunstmest. We hebben grote hoeveelheden fosfor nodig, maar de natuurlijke voorraden zijn beperkt. En dus is het zoeken naar alternatieve bronnen – afvalwater bijvoorbeeld.

R&D-manager Marjoleine Weemaes van waterzuiveringsbedrijf Aquafin: “We nemen fosfaat op met onze voeding; een groot deel komt via onze urine in het afvalwater terecht. In de meeste waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen slagen we erin de fosfaten uit het water te halen. Maar slechts een klein deel daarvan wordt teruggewonnen voor hergebruik. Dat aandeel willen we verder opdrijven door in te zetten op innovatief onderzoek.”

Bacteriën

In de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin wordt afvalwater gezuiverd met bacteriën. Na het proces bezinken die in een sliblaag. Weemaes: “De fosfaten kunnen uit het slib teruggewonnen worden door het te verbranden en de assen uit te zuiveren. Dat is een efficiënte methode met een hoog rendement, maar het blijft zoeken naar de ultieme technologie. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in onze buurlanden is het onderzoek hiernaar volop aan de gang.”

Van urine tot meststof 

In De Kruitfabriek in Vilvoorde, een historisch fabriekspand annex eventlocatie aan het kanaal Brussel-Willebroek, test Aquafin samen met drie partners (Matexi, NuReSys en Stad Vilvoorde) of fosfor gerecupereerd kan worden uit de urine die via de herentoiletten verzameld wordt. Uit de verzamelde urine worden fosfor en stikstof gewonnen, die in een reactorvat samen struviet vormen: een ideale meststof voor lokaal gebruik in de aanpalende kruidentuin. De partners testten hetzelfde procedé de voorbije jaren ook op grote evenementen en festivals, zoals Rock Werchter.

Op susanova.be, ons mediaplatform over duurzaam ondernemen en innoveren, stelt Marjoleine Weemaes nog meer circulaire innovaties met afvalwater voor. 
Foto: © Frederik Beyens 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België