De cijfers van het Europees Milieuagentschap liegen er niet om: maar liefst 27 procent van de totale CO2-uitstoot van de EU is afkomstig van de transportsector. En transport is de enige sector waarvan de emissies zijn toegenomen sinds 1990. In het nieuwe themanummer van Susanova, ons mediaplatform over duurzaam ondernemen en innoveren, maken we de balans op.

Dat we in de eerste helft van 2018 in dubbel zo lange files stonden als het jaar voordien (dat zegt de filebarometer van Touring Mobilis), is onder meer een gevolg van het feit dat de economie weer aantrekt. De economie lijkt zo steeds meer op een slang die in zijn eigen staart bijt, want vroeg of laat zal het de verkeerscongestie zijn die onze bedrijvigheid een halt toeroept.

Om onze dichtslibbende wegen te ontstoppen en de milieu-impact van onze mobiliteit terug te dringen, zijn doortastende en efficiënte maatregelen nodig. Maatregelen die positieve effecten teweegbrengen voor milieu en gezondheid, en tegelijk het verkeer weer vlot trekken. Het anders organiseren van onze ruimte, de invoering van de slimme kilometerheffing, duurzame alternatieven voor de bedrijfswagen, transport via de binnenvaart, elektrische mobiliteit …: een waaier aan opties om onze mobiliteit te verduurzamen dient zich aan, en we zullen ze stuk voor stuk nodig hebben.

E-mobility

In de nieuwe editie van Susanova-magazine interviewen we Daan Schalck, voorzitter van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, over de resultaten van het nieuwste mobiliteitsverslag. We zoomen in op Mobility as a Service, een concept dat het bezit van een eigen vervoermiddel in vraag stelt. In onze special over e-mobility geven we een inkijk in de nabije toekomst van het elektrisch vervoer. Dat steeds meer bedrijven het potentieel onderzoeken van multimodaal goederenvervoer, leest u in onze reportages over duurzaamheid in de logistiek. Zelf kochten we begin dit jaar vijf elektrische fietsen waar alle medewerkers gebruik van mogen maken. Al trappend in de buitenlucht zoef je de aanschuivende auto’s voorbij: efficiëntie verzekerd en de frisse neus aan het begin van de kantoordag is leuk meegenomen. Werknemer blij, werkgever blij: is het niet dat soort win-wins waar we samen voor moeten gaan om de mobiliteitsknoop te ontwarren?

Op de hoogte blijven van het duurzaamheidsnieuws? Surf naar www.susanova.be.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België