Om ons te wapenen tegen de klimaatverandering hebben onze rivieren meer ruimte en meer natuur nodig. Het Europese LIFE-project SPARC investeert daarom in de aanleg van overstromingsgebieden en getijdennatuur in de Scheldevallei. Tegelijk wil het project het maatschappelijk draagvlak voor klimaatadaptatie vergroten. De projectpartners kozen voor Pantarein om de communicatie uit te rollen.

Het Sigmaplan is al jaren een van de sterkhouders van Vlaanderens klimaatadaptatie-aanpak. Binnen dat plan realiseert de Vlaamse overheid stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren. Via het LIFE-project SPARC (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change) voorziet de Europese Unie financiële steun om zes Sigmagebieden in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen verder te ontwikkelen, zodat de rivier meer ruimte krijgt om te (over)stromen.

Natuur onmisbaar

De drijvende krachten achter SPARC zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, het Waterbouwkundig Laboratorium en E.V. Flanders Hydraulics. Zij zullen vijf ontpolderingen en drie overstromingsgebieden aanleggen in de Scheldevallei en ruimte maken voor nieuwe getijdennatuur, zoals slikken en schorren. Verder willen ze de bevolking ervan bewustmaken dat natuur onmisbaar is om onze samenleving aan te passen aan het veranderende klimaat. Ten slotte zullen ze de kennis uit het project actief delen met beheerders van andere Europese getijdengebieden.

Pantarein mag de komende vier jaar de communicatie van dit relevante klimaatproject vormgeven. Een opdracht die ons op het lijf geschreven is, des te meer omdat we al jaren de communicatie over het Sigmaplan verzorgen.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België