De haven van Antwerpen zet belangrijke stappen om de duurzame haven van de toekomst te worden. Dat blijkt uit het vijfde duurzaamheidsverslag, dat de havengemeenschap op 10 september lanceerde tijdens het event ‘Eén met de haven’. Pantarein was erbij, want we ontwikkelden het concept van het rapport en realiseerden het van a tot z.

Het duurzaamheidsverslag brengt tweejaarlijks belangrijke economische, ecologische en sociale indicatoren van de volledige havengemeenschap in kaart. Die maken duidelijk op welke duurzaamheidsdomeinen de haven goed presteert, maar ook waar nog bijkomende acties nodig zijn. Via het verslag zet de havengemeenschap haar duurzaamheidsprestaties in de kijker en wil ze alle bedrijven in de haven inspireren en stimuleren om de lat op het vlak van duurzaamheid hoog te leggen. Het verslag is opgebouwd rond meer dan honderd indicatoren, om de prestaties van jaar tot jaar te kunnen opvolgen.

Topjaren voor de haven

De haven van Antwerpen zette in 2017 en 2018 alweer sterke cijfers neer voor wat betreft goederenoverslag, productie en investeringen. Daarbij slaagde ze erin om, bij een groeiende overslag en productie, haar ecologische voetafdruk niet te laten toenemen. Ook op het vlak van innovatie staat de haven niet stil: er is een circulaire proeftuin in opbouw om innovatieve ideeën een boost te geven, een eerste demo rond CCU (Carbon Capture and Utilisation) wordt voorbereid en met ECLUSE heeft de haven een eerste industriële stoomnetwerk, goed voor een vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 100.000 ton.

De ontwikkeling van de haven gaat steeds samen met een zo groot mogelijke bijdrage aan de samenleving. De haven zet initiatieven op om een aantrekkelijke werkgever te blijven, zoals de fietsbus en DeWaterbus voor filevrij woon-werkverkeer, duaal leren, opleiding en persoonlijke groei. Bovendien hechten de havenpartners veel belang aan een respectvolle dialoog met de omwonden en draagt de haven ook op mondiale schaal haar steentje bij.

“Naast de vooruitgang die de haven neerzette zijn er bijkomende inspanningen nodig”, zeggen de partners Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka. Uitdagingen voor de komende jaren zijn de mobiliteitsknoop ontwarren om de haven toegankelijk te houden, het invullen van knelpuntberoepen en antwoorden blijven vinden op de klimaatuitdagingen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen als leidraad

Het duurzaamheidsverslag werd opgehangen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s van de Verenigde Naties. Het werd opgesteld conform de Global Reporting Initiative-standaard en verschillende data werden gevalideerd door een externe auditeur. Pantarein Publishing stond in voor de datavergaring, de volledige procesbegeleiding, het creatieve ontwerp en de redactie. We zetten de veelheid aan informatie om in een vlot leesbaar verslag, dat de lezer op een overzichtelijke manier langs de hoofdpunten van de duurzaamheidsprestaties gidst.

Het verslag is digitaal beschikbaar op www.duurzamehavenvanantwerpen.be/duurzaamheidsverslag. Je kan online de interactieve versie bekijken of de pdf downloaden.

Beeld: © Port of Antwerp

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België