In het voorjaar van 2017 werd Vlaanderen met de neus op de feiten gedrukt: watertekort is niet langer een ver-van-ons-bedshow. De Vlaamse Regering wil overheden, burgers en bedrijven stimuleren om rationeel om te springen met water. Steden en gemeenten die hun waterverbruik willen terugdringen, kunnen terecht bij Vlakwa, het Kenniscentrum Water.

Vlakwa is een onafhankelijk afdeling binnen VITO, de Vlaamse onderzoeksinstelling voor duurzame ontwikkeling en cleantech. Het team wil van steden en gemeenten ‘Water-Wise Cities’ maken die zich wapenen tegen waterschaarste en slim omspringen met water. Wat houdt dat in, een ‘waterwijze’ stad? Voor het magazine VITO VISION vroegen we Dirk Halet van Vlakwa om uitleg: “Waterwijze steden en gemeenten benutten hun water ten volle door de kringloop te sluiten of door essentiële grondstoffen uit afvalwater te recupereren. Ze investeren ook in groene infrastructuur die het water zowel kan tegenhouden als opslaan. Tot slot zetten ze burgers en bedrijven aan om bewuster om te gaan met water.”

Fikse besparingen

De eerste stap is inzetten op waterefficiëntie. Dirk Halet: “Aan de hand van een checklist kunnen deelnemende gemeenten nagaan hoe ze waterverspilling kunnen vermijden. Het gaat vaak om kleine ingrepen. Verschillende gemeenten ontdekten bijvoorbeeld dat hun waterontharders slecht afgesteld waren of dat de automatische bijvulsystemen van de hemelwaterputten defect waren. Daarnaast krijgen personeelsleden van de technische dienst de kans om praktijkopleidingen over waterbeheer te volgen.” Vlakwa’s begeleidingstraject levert fikse besparingen op. “Gemeenten zullen hun waterverbruik zien dalen met 30 procent, wat voor kleine gemeenten al gauw neerkomt op een besparing van 6000 tot 21.000 euro op hun waterfactuur. Grote steden besparen zelfs tot 120.000 euro.”

Het begeleidingstraject kan op internationale interesse rekenen. De OESO pikte het project op voor haar nieuwe online portaal met verhalen rond waterbeheer, dat ze op het World Water Forum in maart zal voorstellen.

Waterbeheer analyseren

Bij watermanagement komt natuurlijk meer kijken dan efficiënt omspringen met water. Om de aspecten die een stad of gemeente nog zou kunnen aanpakken, bloot te leggen, voert Vlakwa een City Blueprint-scan uit. De scan, ontwikkeld door het Nederlandse toegepaste wateronderzoeksinstituut KWR, analyseert het waterbeheer van de stad of gemeente aan de hand van 25 indicatoren. Kortrijk liet al zo’n scan uitvoeren. Het resultaat leest u in VITO VISION.
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België