Is er leven buiten de aarde? Hoe kunnen we onze privacy beschermen? Kunnen we ooit 150 jaar worden? Het zijn maar enkele van de 10.559 vragen die het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen (FWO) tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ verzamelde en bundelde tot de Vlaamse Wetenschapsagenda.

In het voorjaar van 2018 legde het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) haar oor te luisteren bij de Vlaming met de vraag: “Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?” Het doel van het project: wetenschap dichter bij de samenleving brengen. De campagne leverde in totaal 10.559 vragen op, gesteld door nieuwsgierige en betrokken Vlamingen, maar ook door organisaties, verenigingen, kennisinstellingen, scholen en bedrijven. Al die vragen werden vervolgens door panels van wetenschappers geclusterd tot 82 thema’s en uitgediept en verrijkt tijdens een aantal debatavonden. Dat alles resulteerde in een eindrapport: de Vlaamse Wetenschapsagenda. Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters mocht die vandaag, tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers, in ontvangst nemen.

Inspiratiedocument

De Vlaamse Wetenschapsagenda heeft als doel om de banden tussen samenleving en wetenschappelijk onderzoek te versterken en de Vlaamse wetenschap te prikkelen tot innovatie, creativiteit en verbinding. Het is een inspiratiedocument dat uiteenlopende wetenschappelijke disciplines verbindt rond fundamentele vragen en maatschappelijke vraagstukken. Pantarein tekende de campagne uit en stond in voor de redactie en de opmaak van het eindrapport.
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België