Hoe kan de natuur helpen om de klimaatverandering te counteren en om onze manier van wonen, werken en voedsel produceren te verduurzamen? Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzocht het potentieel, wij maakten er samen met hen een bevattelijk syntheserapport van.

Ons welzijn en onze welvaart zijn afhankelijk van gezonde ecosystemen. Nochtans is de achteruitgang van de biodiversiteit en van de ecosysteemdiensten die ze levert moeilijk te stoppen.

De natuur in Vlaanderen kan wel degelijk mee een oplossing bieden voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Maar hoe moet die natuur er dan uitzien? In de Natuurverkenning 2050 onderzoekt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vier uiteenlopende scenario’s of ‘kijkrichtingen’ voor 2050 die elk vertrekken vanuit een andere ‘kijk’ op natuur en samenleving.

Basis voor beleid

De Natuurverkenning 2050 is gebaseerd op een uitgebreider Technisch Rapport. Pantarein zette zijn tanden in dat rapport en verwerkte de belangrijkste bevindingen in een helder document voor een breed professioneel publiek.

Het rapport vormt het derde en laatste deel van het Ecosysteem Assessment voor Vlaanderen. Met dat assessment wil het INBO een basis leggen voor een beleid dat terdege rekening houdt met het behoud en het herstel van biodiversiteit én van de ecosysteemdiensten die de natuur ons biedt.

www.natuurrapport.be

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België