Natuur moet nog meer een plek worden om te genieten én te ondernemen. Dat zegt Tom Embo, algemeen directeur van Natuurinvest, in ‘25 jaar Natuurinvest’. Pantarein bedacht het concept van het verjaardagsmagazine en stond in voor de redactie.

“De natuur en de economie moeten opnieuw meer aansluiting bij elkaar vinden”, stelt Tom Embo. “We haken daarmee in op de transitie naar een circulaire en biogebaseerde economie. Op welke manier kan het creëren en beheren van de natuur ook een centje opbrengen? Dat is een vraag die we ons in de natuursector nog te weinig durven stellen.”

Gras als grondstof

Eén manier om inkomsten uit de natuur te halen is door resten van natuurbeheer een tweede leven te geven. Dat gebeurde ook in het magazine '25 jaar Natuurinvest', waarvan de cover en het middenkatern gedrukt zijn op papier gemaakt van gras. In dat katern staan zes Europese projecten rond de ontwikkelingen in natuurbeheer in de kijker. Een daarvan is GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof. In dat project onderzoeken het ANB en Natuurinvest samen met elf partners uit Vlaanderen en Nederland verschillende manieren waarop maaisel kan worden ingezet als innovatieve grondstof.

25 jaar

Natuurinvest, de investeringstak van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), mocht vorig jaar 25 kaarsjes uitblazen. Met Natuurinvest creëert het ANB eigen financiële middelen uit de natuur om die meteen weer in te zetten in de natuur. Denk daarbij aan (buitenlandse) houtverkopen, opleidingen door ervaren natuurcoaches en het aanbieden van unieke natuurlocaties. Natuurinvest is de perfecte hefboom om de missie van het agentschap te realiseren: zoveel mogelijk mensen de natuur laten beleven.

Ontdek het verjaardagsmagazine op de website van Natuurinvest.

Foto © Wim Dirckx

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België