Hardt Hyperloop station platform © Plompmozes

Tijdens de Week van de Mobiliteit deden tal van acties en initiatieven ons stilstaan bij ons verplaatsingsgedrag. De laatste decennia slibde ons verkeer stelselmatig dicht. Animo of niet, we zullen ons dus anders moeten verplaatsen.

Sommige dingen veranderen nooit, tot ze plots wel veranderen. Wij zijn de eerste generatie die zich trager verplaatst dan de voorgaande. Sinds zo’n vijf eeuwen geleden het wiel opdook, ging het vervoer tot voor het laatste decennium alleen maar sneller. Er was weliswaar een eeuwenlange status quo: tot aan het begin van de negentiende eeuw verplaatste de mens zich al lopend, op paard of ezel, met karren, koetsen, boten in allerlei vormen en maten, en in een incidentele heteluchtballon.

Maar met de bouw van de eerste stoomlocomotief, de ontwikkeling van de automobiel en de lancering van het gemotoriseerde vliegtuig ging onze mobiliteit sindsdien pijlsnel de hoogte in. Een nieuwe explosie van transport kwam er na de Tweede Wereldoorlog, met een haast onthutsende groei van wegverkeer en luchtvaart. Ook het vervolg is bekend: de laatste decennia slibde ons verkeer stelselmatig dicht. Op het vlak van efficiëntie en levenskwaliteit is dat best lastig inleveren. Maar ook onze gezondheid en het klimaat komen er bekaaid vanaf. Animo of niet, we zullen ons anders moeten verplaatsen: tijd voor een derde transportrevolutie!

In de laatste editie van Susanova-magazine schenken we aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, technologieën en systemen die elk een stukje van de mobiliteitsoplossing in zich dragen. Want zoals elke complexe uitdaging valt ook de knoop der verplaatsingen niet met één succesrecept te bestrijden.

Beeld: © Plompmozes
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België