Van 15 tot 25 oktober organiseert het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) de Nachten van de Wetenschap, de volgende fase in het traject naar de Vlaamse Wetenschapsagenda. Pantarein werkt mee aan de creatieve invulling en vormgeving van dit grootschalige participatieproject en verzorgt de redactie van de Wetenschapsagenda.

Tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ – die liep van midden april tot begin juni – werden meer dan tienduizend vragen verzameld. Panels van wetenschappers hebben die vragen nu geclusterd. Tijdens de vijf Nachten van de Wetenschap komt telkens een ander thema aan bod. De gebundelde vragen worden dan voorgelegd aan burgers, wetenschappers en vertegenwoordigers van organisaties, om inzichten op te doen over hoe wetenschap en samenleving met elkaar verbonden kunnen worden.

Het hele proces zal uitmonden in een Vlaamse Wetenschapsagenda, die wetenschappers wil inspireren om beter in te spelen op wat er leeft bij de bevolking. De redactie van de agenda en de afgeleide producten is voor rekening van Pantarein. Het FWO stelt de Vlaamse Wetenschapsagenda voor op 14 december tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers in Antwerpen.

www.vraagvoordewetenschap.be/nachtenvandewetenschap

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België