Activiteitenoverzicht OVAM

Opdrachtgever: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

De OVAM zet zich in voor een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem. Naast het relatiemagazine OVAM.link brengt ze elk jaar een activiteitenoverzicht uit, dat beknopt en in een frisse taal de belangrijkste projecten van het voorgaande jaar beschrijft. Pantarein staat in voor de redactie en lay-out.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België