Agrarische architectuur

Cover rapport Agrarische architectuur

Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester

De architectuur en inplanting van land- en tuinbouwbedrijven hebben een belangrijk effect op de beleving en de visueel-ruimtelijke kwaliteit van het platteland. Bovendien is de agrarische architectuur bepalend voor de identiteit van een streek. Na voorbereidend werk van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg groeide het besef dat er behoefte was aan studiemateriaal over de hindernissen en kansen bij het realiseren van een kwaliteitsvolle agrarische structuur. Constructeurs van industriële (landbouw)loodsen en getalenteerde ontwerpers werden samengebracht om kwalitatieve agrarische architectuur bespreekbaar te maken. Hun gezamenlijke traject mondde uit in dit studierapport. Het rapport, geschreven door Pantarein, levert een bijdrage aan het ruimere debat over transformaties van agrarische activiteiten in landelijke gebieden.

 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België