Brochure De Blauwe Cirkel

Opdrachtgever: De Blauwe Cirkel

De Blauwe Cirkel is een collectief onderzoeksproject onder het subsidieprogramma VIS-trajecten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het traject focust op duurzaam hergebruik van water en zoutstromen in de industrie. Na afloop van het project in juni 2016 stelden we een brochure samen die inzoomt op de resultaten en toekomstige uitdagingen. We stonden zowel in voor de herwerking van de teksten als voor het ontwerp van de brochure.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België