Fireforum Magazine

Logo Fireforum

Opdrachtgever: sectorfederatie Agoria

Agoria groepeert ondernemingen in de technologische industrie en verdedigt hun belangen. De sectorfederatie biedt haar leden informatie en actieve ondersteuning bij het uitbouwen van hun bedrijf. Een van haar publicaties is het Fireforum Magazine, een blad voor een betere brandpreventie op het werk. Sinds mei 2015 verzorgt Pantarein een deel van de redactie van het vernieuwde magazine. In elke editie verzorgen we een aantal artikels. 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België