Infokeet Kalkense Meersen

Logo Sigmaplan

Opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)

In het kader van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter moet beschermen tegen overstromingen, zocht W&Z een oplossing om groepen en scholen op een leuke manier te laten kennismaken met de Vlaamse aanpak van overstromingen. Pantarein richtte daarom een complete ‘infokeet’ in: een aangepaste bouwkeet waar de thema’s van het Sigmaplan (veiligheid, natuur, recreatie, scheepvaart, baggeren, archeologie) op een interactieve manier worden uitgelegd. In samenspraak met de klant ontwierpen we doeattracties in een attractief decor, zoals een overstromingstafel, een kenniswiel en een voelbalk. Een bezoek aan de infokeet kan worden aangevuld met geleide wandelingen en doetochten langs leerpaden op kindermaat. ​

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België