Magazine Buitenkans

Cover Buitenkans juni 2016

Opdrachtgever: de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

De Vlaamse Landmaatschappij wil het platteland doen bruisen en de omgevingskwaliteit verhogen. Om al wie betrokken is bij het plattelandsbeleid op de hoogte te houden van wat er leeft op het platteland, publiceert ze tweemaal per jaar het magazine Buitenkans. Dat magazine werd bedacht door Pantarein, dat van 2011 tot 2016 de vormgeving en redactie verzorgt. We brengen diepgravende analyses en uitgebreide reportages over de ontwikkelingen op het Vlaamse platteland. Portretfoto’s, illustraties, duidelijke kaderstukken en een helder taalgebruik brengen ook complexere dossiers tot bij lokale besturen, verenigingen en beslissingsnemers. We bepalen mee de keuze van de onderwerpen en staan in voor het verzamelen van de informatie, alle interviews, de redactie en eindredactie van de artikels, de vormgeving en druk van het magazine, en de tekst en opmaak van het bijbehorende e-zine.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België