Mblad

Opdrachtgever: Pantarein Publishing

Mblad is een vaktijdschrift voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij duurzaamheid. Het is een fraai uitgegeven, tweemaandelijkse publicatie die met interviews, analyses, reportages en infografieken hoog inzet op kwaliteitscontent. Het magazine draait helemaal rond duurzaamheid en innovatie en de opportuniteiten die daaruit voortvloeien voor het bedrijfsleven. Mblad staat stil bij onderwerpen die bepalend zijn voor onze toekomst en toont succesverhalen van bedrijven die menselijke, economische en ecologische winst maken door in te zetten op duurzaamheid.

Mblad werd begin 2016 gelanceerd en groeide uit tot een referentie binnen het Vlaamse bedrijfsleven en de overheid. Het magazine werd geschreven en vormgegeven door het team van Pantarein. Begin 2018 integreerden we Mblad in ons mediaplatform Susanova.

www.mblad.be

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België