Nieuwsbrief Med e-news

Opdrachtgever: Wunderman Health

‘Digitale vinger aan de pols’: zo omschrijft Wunderman Health haar website en nieuwsbrief Med e-news. Die brengt twee keer per week nieuws heet van de naald voor iedereen die werkt in de medische sector. De thema’s variëren van technologie en innovatie over patiënt en arts tot wetgeving en klinische informatie. De redacteurs van Pantarein gaan elke week op zoek naar boeiende onderwerpen, die ze omzetten in artikels op maat die vlot weglezen.
 

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België