Rapport ‘Cleantech in Vlaanderen 2014’

Cover Cleantechrapport 2014

Opdrachtgever: vzw i-Cleantech Vlaanderen

I-Cleantech Vlaanderen werkt aan een succesvolle samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid, die schone technologie stimuleert en in de praktijk brengt. Voor de realisatie van haar eerste Vlaamse cleantechrapport klopte ze aan bij Pantarein. We stonden in voor de conceptontwikkeling, de research, de synthese van alle informatie, de interviews en de volledige copywriting en opmaak van de publicatie. De vervolgeditie is in de maak. De cleantechrapporten geven een overzicht van wat Vlaamse ondernemingen en onderzoeksinstellingen te bieden hebben op het vlak van innovatieve mobiliteit, energie, water en klimaat.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België