Scheldenieuwsbrief

Opdrachtgever: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)

Pantarein ontwikkelde het concept van de driemaandelijkse Scheldenieuwsbrief  van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). De digitale nieuwsbrief brengt nieuws uit Vlaanderen en Nederland over natuur, veiligheid, toegankelijkheid en participatie in het Scheldegebied. Ze wordt verstuurd naar meer dan 1300 stakeholders. Pantarein gaat op zoek naar onderwerpen en waakt daarbij over een goede thematische en geografische mix. We coördineren de inbreng van de redactieraad, nemen alle interviews af en schrijven de artikels uit.

Lees hier de Scheldenieuwsbrief van juni 2017.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België