Vlaamse Wetenschapsagenda

Opdrachtgever: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)

Op welke vragen wil de Vlaming dat de wetenschap een antwoord biedt? Dat is het uitgangspunt van de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’, die wetenschap en samenleving dichter bij elkaar wil brengen. Gedurende zes weken, van 17 april tot 27 mei 2018, kunnen alle Vlamingen hun vraag voor de wetenschap stellen en laten weten wat er leeft bij de bevolking. Al die vragen zullen samen een Vlaamse Wetenschapsagenda vormen, die onze wetenschappers kan inspireren.

We bedachten het concept voor deze campagne en vertaalden dat naar een frisse huisstijl en in het oog springend communicatiemateriaal. We kozen daarbij bewust voor vijf verschillende campagnebeelden, allemaal onmiddellijk herkenbaar aan de uniforme look-and-feel. De beelden tonen telkens een mens van vlees en bloed die zijn of haar vraag voor de wetenschap stelt. Zo willen we zoveel mogelijk Vlamingen prikkelen om zelf een vraag te bedenken en tegelijk aantonen hoe ruim de wetenschappen zijn.

Om een ‘buzz’ rond de bevraging te creëren, zorgen we voor een diverse waaier aan online en offline communicatiemiddelen.

Online communicatie:

  • de website www.vraagvoordewetenschap.be voeden met beeldmateriaal en nieuwsberichten;
  • de campagne levendig houden via sociale media (Facebook, Twitter, YouTube);
  • een korte animatiefilm over het project uitwerken;
  • het concept bedenken voor de video’s met bekende Vlamingen rond hun vraag voor de wetenschap;
  • online banners en e-mailhandtekeningen ontwikkelen;
  • mailings opstellen.

Offline communicatie:

  • affiches, flyers en rolbanners maken;
  • postkaarten ontwerpen waarmee mensen hun vraag kunnen opsturen;
  • de vormgeving en eindredactie van werkdocumenten en methodieken ter ondersteuning van workshops en events;
  • projecties voor op beeldscherm samenstellen.

In de eindfase van het project voorzien we ook een grondige eindredactie van de uiteindelijke Vlaamse Wetenschapsagenda. Daarnaast bedenken we het concept voor de afgeleide publieksbrochure en verzorgen we de redactie en lay-out daarvan.

Meer info: www.vraagvoordewetenschap.be

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België