Website en e-zine PIEK2

e-zine PIEK 2

Opdrachtgever: departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Het laden en lossen van goederen maakt lawaai. Daarom mag het in veel steden en gemeenten enkel overdag gebeuren. Toch heeft leveren in de daluren, dus vóór de ochtendspits of na de avondspits, veel voordelen op het vlak van verkeersveiligheid en -doorstroming. Met het PIEK2-project bracht MOW in kaart hoeveel geluidsoverlast vrachtwagens veroorzaken en hoe we die overlast kunnen beperken zodat leveringen in de daluren mogelijk worden. In samenwerking met het studiebureau Technum realiseerde Pantarein de projectwebsite www.piek-technum.be en schreven we alle teksten voor de website en de elektronische nieuwsbrieven.

©2015 PANTAREIN
Martelarenlaan 9 | B-3150 Haacht | België